Szukaj w serwisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Logowanie

PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY

podrugiejstronie

Data aktualizacji: 23.10.2018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-08-01 do 2019-07-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 311 552,75 z PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 280 397,47 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, w wieku 18-67 l. z woj. łódzkiego w tym min.50% osób niepełnosprawnych, prowadzące do powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem poprzez realizację indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek reintegracji.

Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 20 osób (12kobiet , 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku 18-67lat, niepracujące, zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego, powiaty: bełchatowski, poddębicki, wieluński, bierne zawodowo, zarejestrowane w PUP z 3profilem pomocy, 50% osób niepełnosprawnych. Grupa docelowa to osoby w 100% z terenów wiejskich.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej
 2. Life and career coaching
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. 4.Szkolenia zawodowe
 5. 5.Pośrednictwo pracy
 6. 6. Staże zawodowe
 7. 7.Specjalistyczne wsparcie doradcze

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Pracodawco, przyjmij stażystę!

pracodawco

Szukasz szkoleń?

szkolenia

Zrealizowane projekty

 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM
 • Fundacja RAZEM