un1 1

Data aktualizacji: 08.06.2018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: GRUNT TO PODSTAWA

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  

 

Rozeznanie rynku: zad.2 - Coaching