Realizowane przez nas projekty są ukierunkowane pod kątem dostępności projektu dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1, w przypadku tej witryny wynosi 4,8:1.

Portal Fundacji RAZEM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Kolor interfejsu jest zgodny z wytycznymi i jest dostępny dla użytkowników z problemami ze wzrokiem.
 • Kontrast kolorów używany jest zgodny z wytycznymi WCAG 2.0.
 • Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności.
 • Skróty klawiaturowe przeglądarki pozwalają na powiększenie i zmniejszenie tekstu (ctrl + i -),

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia:

 • nawigację klawiaturą (także obsługę menu strony),

Na stronie internetowej znajduje się ikona menu dostępności zawierająca:

 • wersję kontrastową,
 • funkcję zwiększania rozmiaru tekstu
 • funkcję zmniejszania rozmiaru tekstu
 • funkcję zwiększania odstępów w tekście
 • funkcję zmniejszania odstępów w tekście
 • funkcję odwracania kolorów
 • funkcję podkreślania łączy internetowych
 • funkcję powiększania kursora
 • funkcję przewodnika czytania
 • funkcję zamiany tekstu na mowę

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt: nr tel. +48694711467 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.