Rzgów – Nowe Drogi

2005–2006
Program skierowany był do mieszkańców gminy Rzgów – osób odchodzących z rolnictwa. Projekt obejmował swoim zasięgiem teren gminy Rzgów.

Co projekt oferował?

Projekt oferował wyposażenie 90 osób odchodzących z rolnictwa z gminy Rzgów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie nowego zawodu. Założeniem projektu było przeprowadzenie kompleksowego programu składającego się z trzech komponentów: poradnictwa, szkoleń oraz pośrednictwa pracy lub doradztwa w zakresie aktywności na rynku i poszukiwania zatrudnienia.

Program obejmował szkolenia z zakresu obsługi klienta w małej firmie pozwalające na pracę w zakładach usługowych np. na stanowisku sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, asystenta, osoby pierwszego kontaktu. Szkolenie zawierało także elementy prowadzenia prostej księgowości i rozliczeń, sporządzania i prezentacji oferty handlowej oraz metod pozyskiwania i utrzymania klienta. Odbyło się również szkolenia językowe przygotowujące do podjęcia prostych prac za granicą, w charakterze np. kierowcy, opiekunki, kelnera oraz prac sezonowych związanych z budownictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym.

Szkolenia
Od 25 października do 20 grudnia 2005 r. odbywały się zajęcia pierwszej edycji „Podstawowego kursu języka angielskiego”. Szkolenie trwało 80 godzin. Zajęcia obejmowały zagadnienia gramatyczne, poznawanie nowego słownictwa oraz ćwiczenia z wykorzystania języka w praktyce.
W marcu 2006 r. ruszyliśmy z drugą edycją „Podstawowego kursu języka angielskiego”
Rozpoczęły się także zajęcia z „Obsługi klienta i pracy w małej firmie”.
Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Rzgowie, w sali nr 12. Na obu szkoleniach zapewnialiśmy uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie zajęć.
Liczebność grupy umożliwiała bezpośredni kontakt wykładowcy z każdym uczestnikiem szkolenia.

Doradztwo
Równocześnie ze szkoleniami prowadziliśmy doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Pomagaliśmy w tworzeniu dokumentów, takich jak list motywacyjny i życiorys, które często mają największy wpływ na zatrudnienie, a współczesnemu pracodawcy zastępują pierwszą rozmowę z przyszłym pracownikiem.

Projekt współfinansowany ze środków ZPORR, Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa."